Erdőfelújítás, ápolás

A környezetbarát fakitermeléshez és a fenntarthatósághoz szorosan kötődnek az erdőfelújításra és a területek folyamatos ápolására irányuló tevékenységek. Ekkor a munkálatok a kitermelt vagy éppenséggel kipusztult erdő faállományának újbóli létrehozására irányulnak. Felújítás tekintetében a természetes és a mesterséges út is járható, ugyan esetünkben az utóbbi a jellemző. Ennek ellenére mindkét erdőfelújítási folyamatnál bizonyos lépéseket szükséges követni a sikeresség érdekében.

 

A mesterséges erdőfelújítás a terep-, és talajrendezéssel kezdődik, mely után következik a jövő nemzedékéről való hatékony gondoskodás, a folyamat következő lépcsőfoka – a facsemeték ültetése.

 

Amint a facsemeték a helyükre kerültek az ápolási munkák következnek, amelyek hosszú távon biztosítják a megfelelő erdőkép kialakulását. Ilyen munkafolyamat többek között a sorközök tárcsázása, a csemeték időközi visszametszése vagy esetleges egyszárra metszése, a sorok kapálása és végül a csemeték tányérozása.

Ajánlatkérés